جواب قرآن هفتم صفحه 30 درس دوم

صفحه 30

آیا میتوانید بگویید چرا کنعان دعوت حضرت نوح را نادیده گرفت و ایمان نیاورد؟

چون فکر می کرد که می تواند تنهایی و بدون نیاز به خداوند و کشتی حضرت نوح از دام سیل نجات پیدا کند.

دکمه بازگشت به بالا