جواب قرآن هفتم صفحه 17 درس اول

صفحه17

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات و آیات سوره یونس را کامل کنید.

1-الر تلک ایت الکتاب الحکیم

الف لام را؛این نشانه های قرآن حکمت آمیز است.

2-هو الذی جعل الشّمس ضیاء و القمر نورا

او کسی است که قرار داد خورشید را فروزان و ماه را تابان

3-ما خلق ذلک الا بالحّق

خلق نکرد خداوند اینها را جز به حق

4-انّ فی اختلاف الّیل و النّهار

قطعا درآمد و شد شب و روز

5-و ما خلق الله فی السّموت والارض

و آنچه آفرید خداوند در آسمان ها و زمین

6-لایت لقوم یتّقون

قطعا نشانه هایی است برای گروهی که تقوا دارند

ج)از صفحه212 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

هُم فیها خالِدون: آنها در آن جاویدان هستند.

قُل مَن یَرزُقُکُم: بگو چه کسی به شما روزی می دهد؟

دکمه بازگشت به بالا