جواب قرآن هفتم صفحه 111 درس دوازدهم

صفحه111

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-و هو الذی یحیی و یمیت

و او کسی است که زنده می کند و می میراند

و له اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون

و از اوست درآمد و شد شب و روز؛پس آیا اندیشه و تعقل نمی کنید؟

2-و قل رب اعوذ بک من الهمزات الشیطین

و بگو:پروردگارا پناه می برم به تو از وسوسه های شیاطین

3-و قل رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین

و بگو:پروردگارا بیامرز و ببخش(رحم کن) که تو بهترین مهربانانی

ج)از صفحه347قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید.

فی طغیانهم: در طغیانشان

و رب العرش العظیم: و صاحب عرش بزرگ

سیقولون:پس خواهند گفت

د)در صفحه349 قرآن کریم در دو آیه دعای زیبایی آمده است در این دعا از خدا می خواهیم که ما را بیامرزد و مورد لطف و مهربانی بی پایان خود قرار دهد.یکی از آن دو را انتخاب کرده، همراه با ترجمه بنویسید. سعی کنید این آیه را حفظ کرده و در قنوت نماز بخوانید.

متن:و قل رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین

ترجمه:و بگو:پروردگارا بیامرز و ببخش(رحم کن) که تو بهترین مهربانانی

دکمه بازگشت به بالا