آخرین خبرها

جواب قرآن هفتم صفحه 103 انس با قرآن در خانه

صفحه103

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-الم تر ان الله یسجد له من فی السموت و من فی الارض

آیا نمیبینی که خدا را سجده میکنند هر کس که در آسمان ها و هر کس که در زمین است

و الشمس و القمر و النجوم والجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس

و نیز خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختو جنبندگان و بسیاری از انسان ها ؛

2-ان الله یدفع عن الذین ءامنوا

قطعا خداوند دفاع می کند از کسانی که ایمان آوردند

3- و ان الله علی نصرهم لقدیر

و قطعا خداوند بر یاری آنها توانا است

4-فالذین ءامنوا و عملوا الصالحت

پس کسانی که ایمان آوردند و کارهای خوب(شایسته) انجام دادند

لهم مغفرة و رزق کریم

برای آنها آمرزش و روزی ارزشمندی است.

ج)از صفحه337قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

ربنا الله:پروردگار و صاحب اختیار ما خداوند است

ان الله لقوی عزیز: قطعا خداوند نیرومند و شکست ناپذیر است

اقاموا الصلوة: نماز را به پا می دارند

د)از صفحه339 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی دربارهٔ اینکه خداوند بهترین روزی دهنده است،انتخاب کنید.

متن:و ان الله لهو خیر الرزقین

ترجمه:قطعا خداوند بهترین روزی دهنده است

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …