جواب قرآن هفتم صفحه 103 انس با قرآن در خانه

صفحه103

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-الم تر ان الله یسجد له من فی السموت و من فی الارض

آیا نمیبینی که خدا را سجده میکنند هر کس که در آسمان ها و هر کس که در زمین است

و الشمس و القمر و النجوم والجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس

و نیز خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختو جنبندگان و بسیاری از انسان ها ؛

2-ان الله یدفع عن الذین ءامنوا

قطعا خداوند دفاع می کند از کسانی که ایمان آوردند

3- و ان الله علی نصرهم لقدیر

و قطعا خداوند بر یاری آنها توانا است

4-فالذین ءامنوا و عملوا الصالحت

پس کسانی که ایمان آوردند و کارهای خوب(شایسته) انجام دادند

لهم مغفرة و رزق کریم

برای آنها آمرزش و روزی ارزشمندی است.

ج)از صفحه337قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

ربنا الله:پروردگار و صاحب اختیار ما خداوند است

ان الله لقوی عزیز: قطعا خداوند نیرومند و شکست ناپذیر است

اقاموا الصلوة: نماز را به پا می دارند

د)از صفحه339 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی دربارهٔ اینکه خداوند بهترین روزی دهنده است،انتخاب کنید.

متن:و ان الله لهو خیر الرزقین

ترجمه:قطعا خداوند بهترین روزی دهنده است

دکمه بازگشت به بالا