جواب قرآن هفتم صفحه 100 انس با قرآن در خانه

صفحه100

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات و عبارات قرآنی از سوره انبیاء را کامل کنید.

1- و ذا النون اذ ذهب مغاضبا

وحضرت یونس هنگامی که رفت با خشم و ناراحتی،

2-فظن ان لن نقدر علیه

پس گمان کرد که ما بر او سخت نمی گیریم!

3-فنادی فی الظلمت ان لا اله الا انت

پس صدا زد در تاریکی ها که نیست معبودی جز تو

4-سبحنک انی کنت من الظلمین

تو پاک و بی عیب هستی؛قطعا من از ستمگران هستم.

5-فاستجبنا له و نجینه من الغم

پس دعای او را پذیرفتیم و نجات دادیم او را از غم

6-و کذلک نجی المؤمنین

و این چنین نجات می دهیم مؤمنان را

ج)از صفحه330قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

ءایة للعلمین: نشانه ای برای جهانیان

انا ربکم:من پروردگار شما هستم

 فاعبدون:پس عبادت کنید مرا
د)از صفحه331قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی انتخاب کنید.این پیام می گوید پیامبر اکرم برای همه جهانیان و همه مردم رحمت است.

متن:و ما ارسلنک الا رحمة للعالمین

ترجمه: و تو را تنها رحمتی برای جهانیان فرستادیم

دکمه بازگشت به بالا