آخرین خبرها

جواب قرآن هشتم صفحه 95

صفحه95

این سه آیه(سه آخر سوره صافات) را همراه با معنا بنویسید،سعی کرده آنها را حفظ کنید و در پایان هر کاری بخوانید.

متن:سبحن ربک رب العزة عما یصفون و سلم علی المرسلین و الحمد لله رب العلمین

ترجمه:مالک و صاحب اختیار تو یعنی مالک عزت و شکست ناپذیری از وصف آن پاک و منزه است و درودی بر فرستادگان خدا باد و سپاس و ستایش از آن خداست که مالک و صاحب اختیار جهانیان است.

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …