آخرین خبرها

جواب قرآن هشتم صفحه 68 انس با قرآن در خانه

صفحه 68

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات و آیات قرآنی از سوره روم را کامل کنید.

1-وعد الله لایخلف الله وعده

(این)وعده خداست.خداوند از وعده اش تخلف نمی کند.

2-ولکن اکثر الناس لایعلمون

و اما بیشر مردم نمی دانند

3-یعلمون ظاهرا من الحیوة الدنیا

ظاهری از زندگی دنیا را می دانند

4-و هم عن الاخرة هم غفلون

و آنها از آخرت غافل هستند

5-فاصبر ان وعد الله حق

پس صبور و شکیبا باش همانا وعده خداوند درست است

ج)از صفحه406قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

و اما الذین کفروا:و اما کسانی که کفر ورزیدند

کذبوا بایتنا:آیات ما را تکذیب کردند

فاولئک فی العذاب محضرون:پس آنان در عذاب احضار خواهند شد

د)آیه ای در صفحه 406 قرآن کریم، آفرینش آسمان ها و زمین و گوناگونی زبان ها و رنگهای آدمیان را از آیات الهی برشمارده است.این آیه را همراه با ترجمه بنویسید. به نظر شما چرا چنین پدیده هایی از آیات الهی است؟

متن:و من ءایته خلق السموت و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لایت للعلمین

ترجمه:و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین و تفاوت زبان ها و رنگ های شماست.همانا در آن نشانه هایی برای افراد دانا وجود دارد.

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …