آخرین خبرها

جواب قرآن ششم صفحه 99 درس چهاردهم

قرآن ششم: یادآوری سوم صفحه 99

فعالیت 1: این شعر، بیانگر مفهوم كدام یک از این پیام‌های قرآنی است؟

آیه‌ی اول 

فعالیت 2: این تصویر، بیانگر مفهوم كدام‌یک از پیام‌های قرآنی بالاست؟

آیه‌ی دوم: ای صاحبان خرد و بینش، از سرنوشت گذشتگان عبرت بگیرید.

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …