آخرین خبرها

جواب قرآن ششم صفحه 97 درس چهاردهم

قرآن ششم: انس با قرآن در خانه صفحه 97

نام سه پیامبر الهی را كه در سوره‌ی صف آمده پیدا كن و بنویس.

  1. موسی (ع)
  2. عیسی (ع)
  3. احمد (محمّد) (ص)

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …