جواب قرآن ششم صفحه 90 درس سیزدهم

قرآن ششم: جلسه سوم انس با قرآن در خانه صفحه 90

پیام قرآنی را بخوان و چند ویژگی دوست خوب را نام ببر.

دروغ نگوید، اشتباه‌های دوستش را در خلوت به او گوشزد کند، تهمت نزند و…

دکمه بازگشت به بالا