جواب قرآن ششم صفحه 88 درس سیزدهم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 88

تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

رَبَنا: پروردگار ما

رَحیم: مهربان

جَنَهٌ: بهشت

تمرین دوم: هر کلمه را به معنای صحیح آن وصل کن.

1- اِخوان/ برادران

2- رَئوف/ بسیار دلسوز و مهربان

3- یَستَوی/ مساوی است، مساوی هستند

4- اَصحاب/ اهل، یاران

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

1- وَ اللهُ رَئوف بِالعِباد/ 207 سوره ی بقره

و خدا بسیار دلسوز به بندگان است.

2- اِنا اَنزَلنا اِلَیکَ الکِتابَ بِالحَقِ/ 105 سوره ی نساء

قطعا ما فرستادیم به سوی تو کتاب را به حق

3- فَاَلَفَ بَینَ قُلوبَکُم فَاصبَحتُم بِنِعمَتهِ اِخوانا/ 103 سوره ی آل عمران

پس پیوند داد میان دل های شما، پس شدید به نعمت او برادران یکدیگر

4- وَ الَذینَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصالِحاتِ اُولئِکَ اَصحابُ الجَنَهٌ/ 82 سوره ی بقره

و کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند کارهای نیک ایشان اهل بهشت هستند.

5- قُل هَل یَستَوی الَذینَ لا یَعلَمون/ 9 سوره ی زُمر

بگو آیا مساوی هستند کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند؟!

 

دکمه بازگشت به بالا