جواب قرآن ششم صفحه 64 درس دهم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 64

تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

نور: نور، روشنایی

بَشِر: بشارت بده

جَنات: بهشت ها

سَبیل: راه

تمرین دوم: معنای صحیح را علامت بزنید.

1- ءامَنوا: ایمان آورید/ ایمان آوردند

2- اَنفَقوا: انفاق کردند/ ننفاق کنید

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

1- وَ اَنفِقوا فی سَبیل اللهِ/ سوره ی بقره، 195

و انفاق کنید در راه خدا

2- وَ اَنفِقوا مِما رَزَقناهُم سِرا وَ عَلانِیَهٌ/ سوره ی رعد، 22

و انفاق کنید از آنچه به آنها روزی دادیم آشکارا و نهان.

3- فَآمِنوا بِالله وَ رَسولِه وَ انورِ الذی اَنزَلنا/ سوره ی تَغابن، 8

پس ایمان بیاورید به خدا و پیامبر او و نوری که نازل کردیم.

4- وش بَشِر الذینَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصالِحاتِ اَنَ لَهُم جَناتٍ/ سوره ی 25، بقره

و بشارت ده به کسانی که ایمان آوردند و عمل کردند به کارهای نیک که برای آنها بهشت هایی است.

 

حتما ببینید

جواب قرآن هشتم صفحه 17 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس اول آموزش مفاهیم صفحه17 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده …