آخرین خبرها

جواب قرآن ششم صفحه 58 درس نهم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 58

تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

ماء: آب

نار: آتش

شَجَرۀ: درخت

عَظیم: بزرگ

تمرین دوم: معنای صحیح را علامت بزنید.

1- اَ: نه، نیست/ آیا

2- اَنتُم: شما/ ما

3- نَحنُ: شما/ ما

4- تَشکُرون: شکر (می) کنید/ شکر نمی کنید

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

1- اَفَلا یَتَدَبَرونَ القُرآنَ…/  82 سوره ی نساء

پس آیا تدبیر و اندیشه نمی کنید در قرآن؟!

2- اَ اَنتُم تَخلُقونَه و اَم نَحنُ الخالِقونَ/ 59 سوره ی واقعه

آیا شما آن را خلق می کنید یا ما خالق (آن) هستیم؟

3- وَ اَیَدَکُم بِنَصرِه وَ رَزَقَکُم مِنَ الطَیِباتِ لَعَلَکُم تَشکُرونَ/ 26 سوره ی اَنفال

و نیرومند کرد شما را با یاری خویش، و روزی داد به شما از غذاهای پاک تا شما شکر کنید.

 

 

 

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …