جواب قرآن ششم صفحه 48 درس هفتم

قرآن ششم: جلسه سوم فعالیت صفحه 48

بررسی كنید پیام قرآنی این درس در سوره‌ی قمر چند بار تكرار شده است؟ آن را بخوانید.

چهار بار

دکمه بازگشت به بالا