جواب قرآن ششم صفحه 39 درس ششم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 39

تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

رِزق: روزی

اِنس: انسان

قُوَۀ: قدرت و نیرو

تمرین دوم: معنای صحیح را علامت بزنید.

1- ذِکری: تذکُر/ تذکر بده

2- اِله: پروردگار/ خدا، معبود

3- هُوَ: صاحب/ او

4- ذو: صاحب/ او

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

1- وَ اللهُ ذُو الفَضلِ العَظیمِ/ 105 سوره ی بقره

و خدا صاحب بخشش و لطف بزرگ است.

2- اِنَ فی ذلِکَ لَرَحمۀٌ وَ ذِکری لِقومٍ یُومِنونَ/ 51 سوره ی عنکبوت

قطعا در این (قرآن) رحمت و تذکر برای قومی است که ایمان می آورند.

3- وَ اِلهسکُم اِلهُ واحِدُ لا اِلهَ ایلا هُوَ الرحمنُ الرَحیمُ/ 163 سوره ی بقره

و معبود شما خدای یکتاست، نیست معبودی جز او که بخشنده ی مهربان است.

 

 

 

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …