جواب قرآن ششم صفحه 27 درس چهارم

قرآن ششم: جلسه سوم پیام قرآنی صفحه 27

با هم فكری اعضای گروه خود، چند صفت دیگر افراد با تقوا را در جاهای خالی بنویسید.

 

دکمه بازگشت به بالا