آخرین خبرها

جواب قرآن ششم صفحه 21 درس سوم

قرآن ششم: جلسه سوم فعالیت صفحه 21

با مراجعه به آیات صفحه‌ی قبل، شماره‌ی آیه‌ی پیام قرآنی را در قسمت خالی آن بنویسید.

سوره حجرات آیه 11

 

قرآن ششم: جلسه سوم انس با قرآن در خانه صفحه 21

2- با كسانی كه از دیگران عیب جویی می‌كنند و به آن‌ها لقب ناپسند می‌دهند، خوب است چگونه رفتار کنیم؟ 

به آرامی و به مهربانی در جایی خلوت کار زشتش را به او تذکر دهیم و از او بخواهیم که دیگر این کار را انجام ندهد چون ممکن است دل کسی را با این القاب زشت بشکند.

 

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …