جواب قرآن ششم صفحه 14 درس دوم

قرآن ششم: جلسه سوم پیام قرآنی صفحه 14

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و شماره آیه‌ی آن را در جای خالی پیام قرآنی بنویسید.

سوره فتح آیه 1

دکمه بازگشت به بالا