جواب فارسی چهارم صفحه 113 مدرسه ی هوشمند

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۳۳

درست و نادرست

۱.خانواده ی مهتاب در منزل از اینترنت استفاده می کردند.

جواب۱: درست

۲.برای نوشتن روی تخته ی هوشمند به جز گچ، میتوان از قلم نوری و گاهی از انگشتان دست نیز استفاده کرد.

جواب۲: نادرست

۳.معلم با پخش تصاویر زیبایی به مهتاب خوش آمد گفت.

جواب۳: درست

درک مطلب

۱.در اولین روز حضور در مدرسه جدید،چه چیزی مهتاب رادلگرم وشاد کرد؟

جواب۱: استقبالی که معلم وبچه ها از او کردند همراه با شنیدن صدای دست بچه ها و لبخند معلم و تصاویری که معلم به عنوان هدیه ی خوش آمد گویی روی تخنه ی هوشمند به او نشان داد

۲.حضور وغیاب در مدرسه ی هوشمند را با مدارس معمولی مقایسه کنید ویک خوبی آن را بیان کنید.

جواب۲: حضور و غیاب در مدارس معمولی به صورت دستی واز روی لیست توسط ناظم یا معلم انجام می شود اما در مدارس هوشمند با رایانه و گذاشتن دست روی دستگاه  انجام می شود.

خوبی مدرسه ی هوشمند این است که کار حضور وغیاب را آسان تر کرده است و خیلی سریع و به صورت اتوماتیک به والدین اطلاع می دهد.

۳.شما ترجیح می دهید در مدرسه ی معمولی درس بخوانید یا مدرسه ی هوشمند؟چرا؟

ترجیح من مدرسه ی هوشمند است زیرا امکانات بیشتر و مجهزتری دارد و یادگیری هم سریع تر و آسان تر می شود.

دکمه بازگشت به بالا