جواب فارسی چهارم صفحه 105 لطف حق

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۰۵

درست و نادرست

۱.مادر موسی وقتی گهواره ی او را به رود نیل سپرد،دنبال او رفت.

جواب۱: نادرست

۲.مهر مادر موسی به فرزندش کمتر از محبت خدا به موسی بود.

جواب۲: درست

درک مطلب

۱.زمانی که مادر موسی فرزندش را درآب انداخت ، چه احساسی داشت؟

جواب۱: نگران او بود که نکند غرق شود و محبت خدا شامل حالش نشود.

۲.منظور از “کشتی بی ناخدا” چیست؟

جواب ۲: سبدی که موسی(ع) درآن بود. ودر کل منظور کسی یا چیزی است که سرپرست نداشته باشد.

۳.سه صفت خداوند را که در متن شعر به آن اشاره شده است بیان کتید.

جواب۳: عدالت ، جلال یا بزرگی ، بنده پروری ، لطف و مهربانی ، دانایی و توانایی

۴.مقصود شاعر در مصراع”دایه اش سیلاب و موجش مادر است” چیست؟

جواب۴: موج وسیلاب از کودک نگهداری و مراقبت می کنند.

دکمه بازگشت به بالا