جواب فارسی پنجم صفحه 90 درس آزاد(فرهنگ بومی۲)

صفحه ی ۹۰

درست ونادرست

۱.یلدا از زمان ساسانیان در ایران برگزار می شود.

جواب۱: نادرست

۲.یلدا نماد امید به روشنایی و گذشتن از تاریکی است.

جواب۲: درست

درک مطلب

۱.چند نمونه از رسوم ایرانیان در شب یلدا را نام ببرید.

جواب۱: رفتن به منزل بزرگترها و شب نشینی و گذراندن وقت در کنار هم دیگر _ خواندن حافظ شاهنامه _ خوردن هندوانه ،انار ،آجیل

۲.نیاکان ما چرا آیین هایی مثل شب یلدا را برای ما به یادگار گذاشته اند.

جواب۲:.نیاکان ما این آیین زیبا را برای ما به یادگار گذاشته اند تا بهانه‌ای باشد برای در کنار هم جمع شدن و قدر یکدیگر و قدر لحظه ها را دانستن.

۳.سرخی میوه های یلدا نماد چیست؟

جواب۳: رنگ قرمز این میوه ها به عنوان نماد درخشش زندگی است

۴.جشن یلدا نماد چیست؟

جواب۴:جشن یلدا نمادی از امید به روشنایی و گذشتن از سیاهی است.

دکمه بازگشت به بالا