جواب فارسی پنجم صفحه 87 نقش خردمندان

صفحه ی ۸۷

درک مطلب

۱ منظور از جمله ی زیر چیست؟

“جامعه برای حفظ خود به شمشیر، قلم و دینار نیازمند است.”

جواب ۱: شمشیر نماد قدرت نظامی است، قلم نماد قدرت فرهنگی و دانش در یک جامعه است و دینار هم نماد قدرت اقتصادی و ثروت در یک جامعه است. منظور از این جمله این است که یک جامعه برای حفظ وبقا به قدرت نظامی فرهنگی و اقتصادی نیازمند است.

۲.چرا هلاکوخان به علم خواجه نصیر نیازمند بود؟

جواب۲: چون هلاکوخان در قوم مغول کسی را به خرد مندی و دانشمندی خواجه‌نصیر نداشت تا بتواند با او مشورت کند و از دانش او استفاده کند.

۳.کارهای مشترک خواجه نظام الملک و خواجه نصیر طوسی چه بودند ؟

جواب۳: تاسیس رصدخانه ،تربیت دانشمندان وبزرگان آینده و حفظ کتاب ها وآثار علمی

۴.پیش بینی حوادث چه کمکی می‌تواند به ما بکند؟

جواب۴: اگر ما بتوانیم حوادث را پیش بینی کنیم می توانیم در صورت مواجهه با عملکرد بهتری نشان دهیم.

۵.مدارس نظامیه چه نوع مدرسه ای بودند و چگونه اداره می شدند؟

جواب۵: مدارس نظامیه نسبت به مکتب خانه های سنتی پیشرفته تر شده بودند و مثل دانشگاه های امروز اداره می شدند این مدارس شبانه روزی بودند و شهریه مشخصی داشتند.

دکمه بازگشت به بالا