جواب فارسی پنجم صفحه 75 نام آوران دیروز،امروز،فردا

صفحه ی ۷۵

گوش کن و بگو

به قصه ی” پرواز روباه ” که برای شما پخش یا خوانده می شود با دقت گوش دهید و سپس درباره پرسش های زیر گفتگو کنید.

پرسش ها

۱. شروع داستان چگونه بود ؟

جواب۱: با آهنگ شروع شد وبا گفتن یک حکایت از گذشته شروع شد.

۲.زمان سفر مربوط به چه دوره ای بود؟

جواب۲:زمان خیلی قدیم که هنوز اتوبوس اختراع نشده بود.

۳.چرا مهماندار روباه را از هواپیما اخراج کرد؟

جواب۳: چون سه بار با دوستانش او را سر کار گذاشته بود.

۴.در این داستان از چه ضرب المثل هایی استفاده شده است؟

جواب ۴: کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس شوخی(منظور این است که باید با کسی که هم سن وهم جنس خودت هست ومثل خودت هست شوخی کنی نه کسی که مثل تو نیست واز پسش بر نمی آیی.)

دلی از عزا در آوردن

بازی کردن با دم شیر

۵.مسیر سفر از کجا به کجا بود؟

جواب۵: سمرقند به بخارا

۶.چرا روباه به گریه افتاد؟

جواب۶: چون مهماندار در هواپیما را باز کرد وخواست او را بیرون بیندازد.

۷.چرا مهماندار کلاغ و دارکوب را از هواپیما بیرون نینداخت ؟

جواب۷: چون آن ها پرنده بودند ودر قانون هواپیمایی ها احترام پرنده ها واجب بود.

۸.روباه پس از اخراج از هواپیما کجا افتاد و چه کرد؟

جواب۸: روباه روی سقف مرغدانی افتاد وشکمی از عزا درآورد.

۹.کدام جمله های داستان به نظر شما خنده دار بود؟

دکمه بازگشت به بالا