جواب فارسی پنجم صفحه 67 دفاع از میهن

صفحه ی ۶۷

درک و دریافت

۱.زادگاه رئیس علی کجاست ؟

جواب۱: بندر دلوار

۲.چرا انگلیسی ها فکر می کردند فقط رئیسعلی می تواند خواب آرام آنها را آشفته کند ؟

جواب۲: چون در مورد شجاعت او شنیده بودند.

۳.دوره نوجوانی و جوانی رئیسعلی چگونه گذشت؟

جواب۳: او در کنار هم سن و سال های خود کارهایی مثل اسب سواری شنا و تیراندازی را آموخت دائم در سفر بود و بارها همراه پدرش به دیدار عالمان دین و مبارزان جنوب رفت.

۴.آیا رئیسعلی به ادبیات علاقه مند بود؟چرا؟

جواب۴ : بله چون حافظ شاهنامه و مثنوی میخواند.

۵.فرمانده ی انگلیسی در نامه خود چگونه رئیسعلی را با فرماندهان انگلیسی مقایسه میکند؟

جواب۵: رئیسعلی در مکتب طبیعت و در زیر خورشید تابناک و سوزان جنوب درس مردانگی و شهامت آموخته است ولی ما فرماندهان انگلیسی در دانشکده های عالی لندن جز کینه، حرص، استعمار و زورگویی چیز دیگری نیاموخته ایم.

۶.آیا افراد دیگری را میشناسید که همچون رئیسعلی خواب دشمنان ایران را آشفته کرده اند؟ در مورد زندگی آنها تحقیق کنید.

بله امیر کبیر

قاسم سلیمانی

به عنوان مثال امیر کبیر در مدت کوتاهی که صدر اعظم بود تحولات فرهنگی وسیاسی چشمگیری ایجاد کرد تاسیس دارالفنون حفظ استقلال کشور وکوتاه کردن دست بیگانه از ایران از جمله اقدامات وی بود.

دکمه بازگشت به بالا