جواب فارسی پنجم صفحه 55 فرهنگ بومی(درس آزاد)

فارسی پنجم ، صفحه ی ۵۵

درس آزاد : پور سینا

ابن سینا حکیم، فیلسوف، طبیب ودانشمندبزرگ ایرانی است که در اول شهریور سال ۳۵۹ هجری شمسی در بخارا (ازبکستان کنونی) متولد شد.پدرش مردی فاضل بود و زمانی که فقط پنج سال داشت نزد پدرش حساب ، ریاضیات ،قرآن وصرف ونحو زبان عربی را آموخت. او تا ده سالگی بسیاری از علوم ادب را آموخته بود و همگان از او درتعجب بودند.ابن سینا وقتی که به هجده سالگی رسید دیگر احتیاج به خواندن و فراگیری هیچ علمی نداشت زیرا همه ی علوم را فرا گرفته بود.ابن سینا در طول زندگی پربارخود کتاب های مهمی نوشت و حتی به ساختن رصد خانه پرداخت و موثرترین چهره در علم و فلسفه جهان اسلامی نیز شد و به او القابی مانند شیخ الرییس ،شرف الملوک دادند.همچنین در غرب به او لقب “امیر پزشکان” دادند.علاوه براینکه بعضی آثار مهم این حکیم بزرگ در حملات غزنویان از میان رفت اما از او ۴۵۶ کتاب و رساله در رشته های طب ،فلسفه،منطق،حکمت،فقه،بیان،علوم طبیعی و ماوراء الطبیعه،نجوم،هیات،ریاضیات، گیاه شناسی،لغت،شعر وموسیقی باقی مانده است که از مهم ترین آن ها می توان به کتاب  شفا که در حوزه ی حکمت است ونوشتن آن رادر اصفهان به پایان رساند این کتاب ارزشمند شامل چهار بخش اصلی است:منطق،علوم طبیعی،ریاضیات و ماوراءالطبیعه.کتاب “نجات” ابن سینا مختصر وخلاصه شده ی کتاب”شفا” است.

اثر مهم دیگر وی کتاب”قانون” است که در حوزه ی طب می باشد.ابن سینا این کتاب را قبل از بیست سالگی نوشت.شهرت این کتاب ازآن روست که بسیار منظم و با سبکی نو نوشته شده است ودر عین حال هرآن چه مورد نیاز طبیب است درآن آمده است. این کتاب طی چندین قرن در سراسر جهان برترین کتاب در حوزه ی پزشکی به شمار می رفت. او در پزشکی موفق به درمان بیماری های مختلف از جمله ناراحتی های پوستی، بیماری های ریوی و اخلالات اعصاب شد.

این حکیم بزرگ علاوه بر عظمت علمی و هوش اعجاب انگیزش انسانی وارسته با کمالات اخلاقی بود. ابن سینا بسیار رئوف و با محبت بود او بچه ها را دوست می داشت و به تنگدستان بذل و بخشش می کرد .

آرامگاه این دانشمند بزرگ ایرانی در همدان واقع شده است.

دکمه بازگشت به بالا