جواب فارسی پنجم صفحه 50 سرود ملی

فارسی پنجم ، صفحه ی ۵۰

درست و نادرست

۱. پرچم هر کشور نشانه استقلال آن کشور است .

جواب۱:درست

۲.جمله ی “پاینده مانی و جاودان” در سرود ملی، دعا و نیایشی برای ملت و کشور مان است .

جواب۲: درست

۳.در مسابقات ورزشی، سرود ملی کشور برنده نواخته می‌شود.

جواب۳: درست

درک مطلب

۱.چرا سرود ملی ،در درس به آیینه تشبیه شده است؟

جواب۱: چون مردم یک کشور درآن گذشته ها، آرزوها، پیروزی ها واعتقادات خودرا می بینند.

۲.چه کارهایی برای آزادی و استقلال یک کشور باید انجام داد ؟

جواب۲:باید فداکاری وسخت کوشی کنند.

۳.سرود ملی را با پرچم مقایسه کنید و بگویید چه شباهتی باهم دارند؟ هر کدام نشانه ی چیست؟

جواب۳:

شباهت ها:هر دو نشان دهنده ی اقتدار وعزت کشور هستند.هردو مورد علاقه و توجه ویژه ی مردم هر کشور است.

در پرچم ایران ،رنگ سبز نشانه مقدس بودن وبه عقاید دینی مردم اشاره دارد.رنگ سفید نشانه صلح وصفا وآزادی است. رنگ قرمز نشانه خون شهداست.

در سرود ملی آنجا که به ایمان و حق باوری اشاره دارد مانند رنگ سبز پرچم است . آن جا که به استقلال وآزادی اشاره دارد مانند رنگ سفید است وآنجا که به خون شهدا اشاره دارد مانند رنگ پرچم است.

۴.در سرود ملی از چه چیزی به عنوان” نقش جان ما” یاد شده است؟

جواب۴: پبام امام که استقلال وآزادی بود.

دکمه بازگشت به بالا