جواب فارسی پنجم صفحه 30 رازی و ساخت بیمارستان

فارسی پنجم ، صفحه ی ۳۰

درست ونادرست

۱.بیمارستان نزدیک خانه ی طبیب بزرگ شهر ساخته شد.

جواب۱: نادرست

۲.پس از جمع آوری گوشت ها،طبیب متوجه شد که تمامی گوشت ها خشکیده و فاسد شده اند.

جواب۲: نادرست

۳.هوشمندی طبیب باعث شد تا مشکل آن شهر حل شود.

جواب۳: درست

۴.طبیب گوشت ها را برای شناسایی محل مناسبی جهت ساخت بیمارستان میخواست.

جواب۴: درست

۵. محمد تا چیزی را نمی فهمید به سادگی از آن دست نمی کشید.

جواب۵ : درست

 

درک مطلب

۱.چرا طبیب برای تعیین مکان بیمارستان چند تکه گوشت تازه خواست؟

جواب۱: چون میخواست با استفاده از گوشت ها وآویزان کردن آن در نقاط مختلف ببیند در چه نقاطی از شهر گوشت ها فاسد نمیشوند این مساله ثابت می کرد که آن منطقه آب و هوای تمیز تر وسالم تری دارد .

۲.به نظر پزشک بیمارستان باید در چه مکانی ساخته می شد ؟

جواب۲: جای که آب وهوای تمیز تر و سالم تری داشت.

۳.طبیب بزرگ در جوانی چگونه میخواست دنیای خود را بهتر بشناسد ؟

جواب۳: با خواندن کتاب های مختلف

۴.تفاوت طبیب با سایر مردم در یافتن مکان بیمارستان چه بود؟

جواب۴: مردم دلشان میخواست بیمارستان نزدیک خانه ی خودشان باشد و فقط این مساله برایشان مهم بود ولی طبیب میخواست بیمارستان در سالم ترین نقطه ی آب وهوایی شهر ساخته شود.

۵.با توجه به متن درس جمله ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید .

_ گوشت‌ها را در چند نقطه شهر از شاخه درخت آویزان کردند.  (۲)

_ بزرگان شهر پس از پرس و جو و گفت و گو تصمیم گرفتند که نظر طبیب بزرگ شهر را بپرسند.   (۱)

_ چند روز دیگر به شما خواهم گفت بهترین جا برای ساختن بیمارستان کجاست.    (۳)

_ بعضی از گوشت ها خشکیده و بعضی فاسد و بدبو شده بودند.    (۴)

_ آن نقطه ی شهر که این گوشت در آن آویزان بوده است، هوای پاکیزه تری دارد.    (۵)

دکمه بازگشت به بالا