جواب فارسی پنجم صفحه 19 فضل خدا

فارسی پنجم ، صفحه ی ۱۹

درست و نادرست

۱.بخشش وبزرگواری خداوند قابل شمارش نیست.

جواب۱: درست

۲.خدای بزرگ به وسیله ی آفتاب ، اجزای خاک مرده را به باغ میوه و چمن زار تبدیل می کند.

جواب۲: درست

۳.فقط انسان ها می توانند به خوبی خداوند را ستایش کنند.

جواب۳: نادرست

درک مطلب

۱.دربیت “ابر آب داد، بیخ درختان مرده را / شاخ برهنه ، پیرهن نوبهار کرد” شاعر ازچه فصل هایی سخن گفته است؟

جواب۱: زمستان _ بهار

۲.بیت “بحر آفرید وبرّ و درختان وآدمی / خورشید و ماه و انجم و لیل ونهار کرد” را به زبان ساده بیان کنید.

جواب۲: خداوند دریا و خشکی و درختان و انسان و خورشید و ماه وستارگان و شب و روز را آفرید.(یعنی خدا همه ی عالم را آفرید.)

۳.آفتاب وابر را باهم مقایسه کنید و شباهت و تفاوتآن ها را بگویید.

جواب۳:

شباهت ها: هر دو برای زنده ماندن انسان ها و همه ی موجودات وگیاهان لازم است.

تفاوت ها: ۱. آفتاب منشا گرما و نور وحرارت است اما ابر منشا رطوبت و آب است. ۲.ابر حرکت می کند اما آفتاب حرکت نمی کند.

دکمه بازگشت به بالا