جواب فارسی پنجم صفحه 137 کار وتلاش

صفحه ی ۱۳۷

۱.منظور از” همه چیز را همگان دانند” چیست؟

جواب۱:یعنی محدوده علم آنقدر وسیع و گسترده است که هیچ انسانی به طور کامل همه دانش را نمی داند وهر فردی بسته به توانایی خودش قسمتی از دانش را یاد می گیرد.

۲. مکتب خانه ها را با مدرسه های کنونی مقایسه کنید.

جواب۲: مکتب خانه های قدیمی امکانات ناچیزی داشتند، تنوع درس ها در مکتب خانه‌ها کم تر بود و معمولا یک معلم داشتند و شاگردان کمتری داشتند

اما مدرسه های امروزی تعداد درس های بیشتر و متنوع تری داردو هم تعداد دانش‌آموزان بیشتر است و هم به طور کلی امکانات آموزشی بیشتری دارد

۳.چه چیزهایی راهنمایی ابوریحان بیرونی برای موفقیت بودند؟

جواب۳:خاطره نخشتین روز مدرسه، رفتار شایسته اولین معلم  ، دانش پدر ومادر ، پرسشگری شوق به یادگیری واستراحت و غذاخوردن به اندازه نیاز بدن

۴. راه ورود به سرزمین های ناشناخته ،چیست؟

جواب۴:سفر کردن ، دیدن انسان ها وفرهنگ های جدید، پرسشگری وشوق به یادگیری و کسب علم از همه و حتی یاد گرفتن زبان ملل دیگر

۵.جمله ی” همه جا محل یادگیری است” یعنی چه؟

جواب۵: یعنی در هر شرایطی و در هرجا ومکانی چیزهایی برای آموختن هست و انسان می تواند یاد بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا