جواب فارسی پنجم صفحه 129 وقتی بوعلی،کودک بود

صفحه ی ۱۲۹

خوانش  و فهم  

۱. در متن شعر، “چشمه و سنگ” با چه ویژگی هایی توصیف شده اند ؟

جواب۱:

  • چشمه: آرام ، امیدوار ، پر تلاش
  • سنگ  :سخت وبزرگ ، نامهربان ، خودخواه، لجباز

۲.خوانش بیت دوم و چهارم چه تفاوتی با هم دارد؟ چرا؟

جواب۲: بیت دوم چشمه از سنگ خواهش و درخواست می کند پس بیت باید به آرامی ونرمی خوانده شود. بیت چهارم جواب تند و بانامهربانی سنگ به چشمه است پس باید باغرور و تندی و نامهربانی خوانده شود.

دکمه بازگشت به بالا