آخرین خبرها

جواب فارسی پنجم صفحه 127 وقتی بوعلی،کودک بود

صفحه ی ۱۲۷

تصویرخوانی وصندلی صمیمیت

۱. خوب دیدن : تصویر را با دقت ببینید وبه جزئیات توجه کنید.

۲.اندیشیدن:  برای درک ارتباط میان اجزای تصویر ،فکر کنید و مطالبی را که از آن برداشت کرده اید ،در ذهن خود مرور کنید.

۳.یافتن: بعد از درک محتوا موضوع صحبت خود را مشخص کنید .

۴. گفتن: هر وقت آماده شدید روی صندلی معلم بنشینید و درباره موضوع انتخاب شده برای دوستانتان صحبت کنید.

۵.سنجیدن :نظرتان را در مورد شنیده ها در سه بخش بیان کنید:

  • بخش های خوب
  • اشاره به کاستی ها
  • پیشنهادها

جواب:

موضوع: نخ ریسی

در تصویر نخ ریسی زنان زحمتکش عشایر را میبینیم آنها به وسیله دوک که ابزاری ساده و معمولا از جنس چوب یا آهن است ، پشم گوسفند را به نخ تبدیل می‌کنند.دوک نخ ریسی اولین وسیله ی پارچه بافی است که با آن می توان  الیاف را به رشته های بلند و محکم تبدیل کرد از این رشته ها برای گلیم بافی و قالی بافی و…استفاده می شود.

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …