جواب فارسی پنجم صفحه 126 وقتی بوعلی،کودک بود

فارسی پنجم ، صفحه ی ۱۲۶

درست ونادرست

۱.حسین با شنیدن پاسخ های ساده  آرام می شد .

جواب۱: نادرست

۲. طبیب می کوشید با پاسخ های ساده و کودکانه او را آرام کند.

جواب۲: درست

۳.تلاش حسین حتی در زمان بیماری مادر هم ،چشمگیر بود .

جواب۳: درست

درک مطلب

۱.دو راه دستیابی به شناخت و آگاهی، کدام است؟

جواب۱: خوب دیدن و خوب گوش کردن و فکر کردن

۲. شما چه شباهتی بین خود و حسین( ابن سینا )می بینید؟

جواب۲: کنجکاوی و  داشتن علاقه و احترام به علم و دانش

۳.علت حیرت طبیب در برابر پرسش های حسین چه بود؟

جواب۳: اینکه پرسش های او اینقدر موشکافانه بود و فراتراز سنش بود طبیب فکر می کرد می تواند او را با جواب های کودکانه آرام کند اما او دست بردار نبود وبه دنبال علت هر چیزی بودو طبیب ازین رفتار حیرت زده شد.

۴.این درس، چه پیامی دارد؟

جواب ۴:با داشتن تلاش و پشتکار و علاقه به کسب علم و دانش می توانیم مثل ابن سینا موفق و ماندگار شویم.

دکمه بازگشت به بالا