جواب فارسی پنجم صفحه 102 روزی که باران می بارید

فارسی پنجم ، صفحه ی ۱۰۲

درست و نادرست

۱ امید از تمیز کردن قاب ها بسیار لذت می برد.

جواب۱: درست

۲.صبح یکی از روزها رهگذری پشت شیشه مغازه ایستاد.

جواب۲: نادرست

۳. مرد خوشنویس تابلویی به مغازه پدربزرگ هدیه کرد.

جواب۳: درست

درک مطلب

۱.منظور مرد از “دکان شما چیزی کم دارد” چه بود؟

جواب۱:قاب خوشنویسی “یا صاحب الزمان ،عجل الله تعالی فرجه”

۲. چرا پدر بزرگ و امید متوجه رفتن مرد از مغازه نشدند؟

جواب۲: چون به خواندن نوشته ی روی کاغذ مشغول بودند.

۳.امید چرا امید فکر می کرد هیچ جا دیدنی تر و زیباتر از دکان پدربزرگ نیست.

جواب۳:چون آن جا تصاویر زیبایی از باغ و بوستان و دشت و کوه بود و امید از تماشای آن ها لذت می برد.

دکمه بازگشت به بالا