جواب فارسی هفتم صفحه 56 قلب کوچکم را به چه کسی بدهم

صفحه ی ۵۶

 

کار گروهی 

۱. چه ویژگی هایی باعث می‌شود تا ما کسی را در قلبمان جای دهیم؟

جواب۱: وقتی کسی را دوست داشته باشیم یعنی در قلبمان جایش می دهیم و ما کسی که مهربان،خوش اخلاق،راست گو،با ایمان و….باشد دوست داریم.

۲.نمونه هایی از تکرارهای زیبا را در آفرینش خدا بیان کنید.

جواب۲: چشمه ،  درخت ، گل ، ستاره ، میوه

نوشتن 

۱.نمونه های تکرار را از درس پیدا کنید و بنویسید.

جواب۱: خیلی ، خالی ، خدا ، کوچولو ، کوچک ، نصف ، همه ، درست ، یواش ، تمام ،جان

۲.نهاد و مفعول هر جمله را مشخص کنید.

  • رزمندگان ،دشمن را از خاک ما بیرون انداختند.

نهاد: رزمندگان

مفعول: دشمن

  • من عموی خوش اخلاقم را توی قلبم جا دادم.

نهاد: من

مفعول: عموی خوش اخلاقم

  • همه ی معلم ها بچه ها را دوست دارند.

نهاد: همه ی معلم ها

مفعول : بچه ها

۳.با توجه به معنی جمله ها واژه های مناسب را در جای خالی قرار دهید.

الف) مادر بزرگ درباره ………. گلهای باغچه بانوه اش در ………….. خانه گفت و گو می کرد.( حیاط ، حیات)

جواب الف) حیات ، حیاط

دکمه بازگشت به بالا