جواب فارسی هفتم صفحه 29 چشمه ی معرفت

صفحه ۲۹

درک و دریافت

۱. به نظر شما کدام یک از شخصیت‌های داستان اهمیت بیشتری دارد؟ چرا؟

جواب ۱: آزاد ، چون به فکر دیگران بود و برای نجات جان آنها فداکاری کرد و زخمی شد.

۲. اگر شما به جای نویسنده بودید داستان را چگونه تمام می کردید؟

جواب: من هم مانند نویسنده داستان را تمام می کردم چون به پایان خوش علاقه‌مندم.

دکمه بازگشت به بالا