جواب فارسی هفتم صفحه 165 ما می توانیم

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۶۵

۱.به نظر شما راز پیروزی های پسر جوان چه بود ؟

جواب۱: مشورت با پدرش و استفاده از تجربیات او

۲.چگونه رفتار کنیم که مورد احترام دیگران باشیم؟

جواب۲: به دیگران احترام بگذاریم خصوصاً به پدر و مادر خود احترام بگذاریم همیشه اول سلام کنیم مغرور نباشیم مهربان باشیم ادب را رعایت کنیم.

دکمه بازگشت به بالا