جواب فارسی هفتم صفحه 111 خدمات متقابل اسلام و ایران

صفحه ۱۱۱

کار گروهی 

درباره زندگی و شخصیت یکی از بزرگان ایران که در پرتو تمدن اسلامی به زبان و ادبیات فارسی خدمت کرده است تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

جواب: عبد الحسین زرین کوب ادیب، اسلام‌شناس و ایران‌شناسی محسوب می‌شود که مفاهیم والای آثار بزرگان ادبیات از جمله حافظ مولانا نظامی و غیره را در آثار متعدد خود در حوزه نقد ادبی تفسیر کرده است. از آثار ماندگار او پله پله تا ملاقات خدا، پیر گنجه، در جستجوی ناکجا آباد ، نامور نامه درباره فردوسی و شاهنامه تاریخ ایران ، دو قرن سکوت ، تاریخ ایران بعد از اسلام ، تاریخ مردم ایران ، روزگاران، بامداد اسلام ،کارنامه اسلام اندیشه و غیره را می توان نام برد.

دکمه بازگشت به بالا