جواب فارسی هفتم صفحه 104 عهدوپیمان

صفحه ی ۱۰۴

 نوشتن 

۱. کلمه های هم خانواده را پیدا کنید و در کنار یکدیگر بنویسید.

توصیه ، خصلت ، منتظر ، موظف ، ضعف ، وظیفه ،  نظارت ، خصال ، وصی ، ناظر ، وظایف ، ضعیف ، وصیت ، تضعیف

جواب ۱:

  • توصیه ، وصی ، وصیت
  • خصلت ، خصال
  • منتظر ، نظارت ، ناظر
  • موظف ، وظایف ، وظیفه
  • ضعف ، ضعیف ، تضعیف

۲.جدول زیر را کامل کنید.

فعل شخص شمار
گرفتم اول شخص   مفرد
دیدید  دوم شخص  جمع
آمد  سوم شخص  مفرد
میشنویم  اول شخص  جمع
خواهند رفت  سوم شخص  جمع

۳.در جمله های زیر املای صحیح واژه را در جای خالی قرار دهید.

الف) برای زیارت حرم مطهر حضرت معصومه دم در……… از اتومبیل پیاده شدیم .(سحن،صحن)

جواب الف) صحن

ب) سکه ها ………. و داخل دست پیرمرد قرار گرفتند.(غلتیدند ، غلطیدند)

جواب ب) غلطیدند

۴.متن زیر از کتاب نورالدین پسر ایران آورده شده است. آن را بخوانید و فعل های آن را مشخص کنید.

“گاهی عاجزانه از دکتر میخواستم بیهوشم کند تا ساعتی از درد رها شوم . میگفت : نمیشه اگه بیهوشت کنیم  میمیری ! در آن دقایق مرگ برایم خواستنی تر از تحمل زجر بود اما مثل اینکه تقدیر من صبر بر همه درد ها بود .درد زخم های تنم و درد جا ماندن از شهدا “

دکمه بازگشت به بالا