جواب فارسی ششم صفحه 96 راز زندگی

صفحه ی  ۹۶

درک و دریافت

۱.با توجه به متن ،مرد اسب سوار چه ویژگی هایی داشت؟

جواب۱:خودخواه ، فرصت طلب ، طمع کار

۲.منظور بزاز از گفتن اینکه” باید بار خودم را به دوش بکشم “چه بود ؟

جواب۲:  یعنی خودش میخواد با وجود سنگینی و سختی بار را به دوش بکشه و اون رو به مرد اسب سوار نده مفهوم این جمله این است که بهتر است که انسان سختی و مسئولیت کارهای خودش رو خودش بر عهده بگیرد و زیر منت کسی نباشد.

۳.پنج رویداد مهم داستان را به ترتیب بیان کنید.

جواب۳:

اول: درخواست بزاز از اسب سوار برای گذاشتن بسته ی پارچه‌ها روی اسب

دوم: نپذیرفتن درخواست بزاز توسط اسب سوار

سوم: دنبال کردن خرگوش توسط اسب سوار

چهارم: فکر دزدیدن بار بزاز توسط اسب سوار

پنجم: پشیمان شدن بزار از دادن بارش به اسب سوار به خاطر دیدن سرعت اسب

دکمه بازگشت به بالا