جواب فارسی ششم صفحه 87 دوستی

صفحه ۸۷

گوش کن و بگو 

به قصه “یک قطره عسل” با دقت گوش دهید و سپس درباره پرسش های زیر گفتگو کنید.

۱. سگ شکاری از نظر ظاهر چه ویژگی هایی داشت ؟

جواب۱:لاغر ، دست و پای باریک ودراز

۲.شکارچی چگونه به وجود عسل پی برد؟

جواب ۲: روزی که شکارچی برای شکار آهو به کوهستان رفته بود. دید که در اطراف غار زنبورهای عسل پرواز میکند و هم اینکه از شکاف بین سنگ ها عسل می چکد از اینجا فهمید که زنبورها ی عسل آن جا خانه دارند.

۳.شکارچی با دیدن عسل چه تصمیمی گرفت؟

جواب۳: که هر روز به آنجا بیاید و مقداری عسل بردارد و در شهر بفروشد

۴.شکارچی چگونه موفق شد که کوزه اش را از عسل پر کند؟

جواب۴: سر وصورتش را خوب پوشاند و لباس هاشو کاملا جوری محکم بست که زنبورها داخل لباسش نرود.

۵.مرد بقال بعد از چشیدن عسل چه گفت؟

جواب۵: آفرین بر تو و بر این عسل من همیشه چند جور عسل موجود دارم اما این عسل از همه آنها بهتر است.

۶ّمرد بقال چگونه وزن عسل درون کوزه را به دست آورد؟

جواب۶: کوزه عسل را روی ترازو گذاشت و وزن کرد.

۷.علت شکسته شدن سر مرد بقال چه بود؟

جواب۷: شکار چی کوزه عسل را بر سر مرد بقال شکاند.

۸.چرا قاضی گفت :”سگ و راسو را نمی توان مجازات کرد”؟

جواب۸: چون هر دو حیوان هستند.

۹.باسوادی و وظیفه شناس بودن چه سودی دارد؟

جواب۹: باعث میشود که ما کارها را درست وبه بهترین شکل انجام بدهیم و کاری را بیهوده انجام ندهیم و موفق باشیم.

۱۰.چگونه می توان از دعوا و زد و خورد پیشگیری کرد؟

جواب۱۰:وقتی که اختلاف ها کم است همانجا آنها را حل کنیم و نگذاریم زیاد شوند.

دکمه بازگشت به بالا