جواب فارسی ششم صفحه 86 دوستی

فارسی ششم ، صفحه ی ۸۶

درک مطلب 

۱. در دوستیابی چگونه رفتار می کنید؟

جواب۱: با مهربانی و صداقت رفتار میکنیم.خوبی یکدیگر را میخواهیم. با آمدن دوستان جدید دوستان قدیمی را فراموش نمیکنیم.قدر دوستانی که داریم را می دانیم. با افراد نیمه دوست با احترام وخوبی رفتار می کنیم تا در آینده با هم صمیمی شویم.

۲. منظور از” تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد”چیست؟

جواب۲:یعنی فکرو چاره اندیشی ده نفر از فکر و تدبیر یک نفر بیشتر است همان طور که زور و قدرت ده نفر از زور یک نفر بیشتر است.

۳. با کسانی که “نیم دوست” هستند چگونه باید رفتار کرد ؟چرا؟

جواب۳:باید با خوبی و با مهربانی و احترام با آن ها رفتار کنیم تا کم کم باهم دوست و صمیمی شویم.

۴.افرادی که در کارها با دیگران مشورت می کنند چه فرقی با آنهایی دارند که مشورت نمی کنند؟

جواب۴: همانطور که فکر و اندیشه چند نفر از فکر و اندیشه یک نفر بیشتر است به همین دلیل افرادی که در کارها با دیگران مشورت می کنند موفق تر از افرادی هستند که مشورت نمی گیرند . احتمال موفقیت آنها در کارها بیشتر است و کمتر آسیب می بینند.چون از تجربیات دیگران استفاده می کنند.

دکمه بازگشت به بالا