جواب فارسی ششم صفحه 77 عطار وجلال الدین محمد

صفحه ی ۷۷

حکایت

در این شعر علم به چه چیزهایی مانند شده است؟

جواب: درخت ، آفتاب ، بحر(دریا) ، سحاب (ابر)

دکمه بازگشت به بالا