جواب فارسی ششم صفحه 60 دریاقلی

فارسی ششم ، صفحه ی ۶۰

درک مطلب

۱. منظور از مصراع” چشم انتظار همت تو، دین و میهن است “چیست ؟

جواب۱: دین و وطن منتظر تلاش تو برای حفظ و نجات هستند.

۲.به نظر شما میان کار آرش با دریاقلی چه شباهتی هست؟

جواب۲: هر دو برای نجات وطن از جان خود گذشتند

۳.چرا دریاقلی توانست چنان کار بزرگی انجام دهد؟

جواب۳: چون وطنش اینقدر برایش با ارزش بود که دیگر به جان خودش فکر نکرد و هیچ ترس وتردیدی نداشت.

۴.اگر به جای دریاقلی بودید چگونه رزمندگان را از وجود دشمن آگاه می کردید؟

جواب۴: مثل دریا قلی عمل می کردم.او بهترین کار ممکن را انجام داد.

دکمه بازگشت به بالا