جواب فارسی ششم صفحه 55 درس آزاد

صفحه ی ۵۵

درک مطلب 

۱.معروف ترین اثر کمال الملک چه بودو چند نمونه از آثار کمال الملک را نام ببرید؟

جواب۱: تالار آیینه _ زن مصری ، باغ شاه تهران ، رمّال ، زرگر بغدادی ، کبک بی جان ، چندین پرتره از ناصرالدین شاه ، مظفرالدین شاه و خودش و….

۲. کمال الملک چگونه به دربار ناصرالدین شاه راه یافت؟

جواب۲: ناصرالدین شاه روزی برای بازدید از دارالفنون رفت وآن جا تابلویی توجه اش را جلب کرد واو را تحت تاثیر قرار داد وقتی متوجه شد این تابلو اثر محمد غفاری است دستور داد او را به عنوان نقاش به استخدام دربار دربیاورند.

۳. از اقدامات مهم کمال الملک پس از بازگشت به ایران چه بود؟

جواب۳: تاسیس هنرستان نقاشی ایران

دکمه بازگشت به بالا