جواب فارسی ششم صفحه 52 ای وطن

فارسی ششم ، صفحه ی ۵۲

درک مطلب

۱. شاعر در این شعر وطن را به چه چیزی هایی مانند کرده است؟

جواب۱: رویش در بهاران ، بوی عطر گل ، سبزی چمن ، راز شعرحافظ ، آواز قناری ، یاد خوش ترین چیزها ، باران بهاری ، غم مرگ مادر ، کوه غصه ، سربازان عاشق ، قهرمان قصه ها ، آواز بلند ، خاک

۲.وطن چگونه میتواند نگهبان وجود ما باشد؟

جواب۲:وجود ما که شامل هویت و فرهنگ و اصالت وریشه ی ماست در پناه وطن معنا می یابد وحفظ می شود ازین رو وطن مانند نگهبانی برای وجود ماست.

۳.شما وطن را به چه چیزهایی مانند میکنید؟

جواب۳:مادر، آسمان ، دریا ، کشتی

گوش کن و بگو

قصه حماسه هرمز را با دقت گوش دهید و سپس درباره پرسش های زیر گفت و گو کنید.

پرسش ها

۱.داستان با چه واقعه ای شروع می شود؟

جواب۱:حمله ی مغولان

۲.شخصیت اصلی داستان که بود و چند پسر داشت ؟

جواب۲:هرمز،۳ پسر

۳.اولین سواری که به کلبه نزدیک شد که بود؟

جواب۳:دیده بان شهر

۴.لشکریان مغول چه زمانی به کلبه رسیدند؟

جواب۴:غروب

۵. نام فرمانده مغولان چه بود ؟

جواب۵:قاجان

۶.مغولان برای بیرون کشیدن پیرمرد و پسرانش از کلبه به چه کاری دست زدند؟

جواب۶:کلبه را آتش زدند.

پیرمرد در آخرین لحظه زندگی چه گفت؟

جواب۷:پیروز باد ایران

دکمه بازگشت به بالا