جواب فارسی ششم صفحه 41 هفت خان رستم

فارسی ششم ، صفحه ی ۴۱

درک مطلب 

۱. منظور از عبارت زیر چیست؟

“از هفت خان گذشتن “

جواب۱: انجام دادن و به پایان رساندن کاری با دشواری و سختی زیاد

۲. رستم در هفت خان چه مراحلی را پشت سر می گذارد؟

جواب ۲: ۱_نبرد رخش با شیر ۲_گرفتارشدن در بیابان ۳_نبرد با اژدها  ۴_ نبرد با جادوگر ۵_نبرد با اولاد دیو ۶_نبرد با ارژنگ دیو ۷_نبرد با دیو سپید

۳. به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفقیت پشت سر بگذارد؟

جواب۳: ایمان و توکل به خدا وشجاعت ونترسیدن از مشکلات

دکمه بازگشت به بالا