جواب فارسی ششم صفحه 29 هوشیاری

فارسی ششم ، صفحه ی ۲۹

درک مطلب 

۱. با توجه به متن درس پادشاه چه ویژگی هایی داشت؟

جواب۱: تک روی ، بی طاقتی ، ناآگاهی وهشیار نبودن، بی اعتمادی ، خودخواهی و تکروی

۲..به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟

جواب۲:

_اینکه از همه ی جهات موضوع را بررسی کنیم.

_با افراد دانا مشورت کنیم.

_در مورد موضوع مطالعه و تحقیق کنیم.

۳.باز از کجا می دانست که آب زهر آلود است؟

جواب۳:چون باز پرنده ای است که در ارتفاع بالایی پرواز می کند . از آن بالا جنازه ی اژدها را دید و فهمید که آب آلوده شده است.

دکمه بازگشت به بالا