جواب فارسی ششم صفحه 19 پنجره های شناخت

صفحه ی ۱۹

خوانش و فهم 

۱. در مصراع “می ریختم تمام جهان را به پای تو” ، “تو” به چه کسی اشاره دارد؟ّ 

جواب۱: مادر

۲. بیت “مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست / این سینه خانه ی تو و این دل سرای تو”  چگونه خوانده می شود؟ چرا؟

جواب۲: مهرت برون نمی رود ، ازسینه ام ، که هست این خانه ، خانه ی تو و این دل ، سرای تو .

برای خواندن این بیت با توجه به جای ویرگول ها باید مکث های لازم قرار داده شود تا معنی شعر را به درستی برساند.

یعنی مهر وعشق تو همیشه در دل من است ودل من خانه ی توست وتوهمیشه در آن جای داری.

دکمه بازگشت به بالا