آخرین خبرها

جواب فارسی ششم صفحه 103 آداب مطالعه

فارسی ششم ، صفحه ی ۱۰۳

درک مطلب

۱. سه مورد از فایده های قصه خواندن را بیان کنید.

جواب۱:

 • آگاهی از احوال گذشتگان
 • درک قدرت الهی
 • عبرت گرفتن از گذشتگان
 • دل نبستن به دنیا

۲.چرا باید درآغاز یا پایان نوشته از نویسنده ی آن یاد کرد؟

جواب۲: برای احترام به نویسنده

۳.اگر بخواهید قصه ای برای خواندن انتخاب کنید، چه ویژگی هایی را برای آن در نظر می گیرید.

جواب۴:

 • مفید وآموزنده باشد.
 • داشتن نثر و زبان ساده وقابل فهم
 • جذاب و گیرا
 • خلاصه باشد

۴. چه شباهت هایی بین حکایت گویی و نظم خوانی وجود دارد.

جواب۴:

 • هردو مفید و آموزنده اند.
 • هر دو آداب خاص خودش را دارد.
 • بیان هردو باید جذاب و تاثیر گذار باشد.
 • موقع خواندن حکایت باید از نویسنده و موقع نظم خوانی از شاعر آن یاد کرد.

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …