جواب علوم تجربی چهارم فکر کنید صفحه 32 انرژی الکتریکی

فکر کنید (صفحه 32)

اگر در مدارهای زیر کلید را ببندیم:

الف) کدام لامپ روشن نمی شود؟ لامپ سمت راست _ زیرا باتری ها قطب های همنامشان مقابل هم قرار گرفته اند.
ب) در کدام مدار نور لامپ بیشتر است؟ مدارسمت چپ _ زیرا از دو باتری استفاده کرده است.

دکمه بازگشت به بالا